Стаховська Олена Олександрівна

0

Місце роботи: 
Посада: начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Головного управління містобудування та архітектури Донецької міської ради.
Склад корупційного правопорушення: Будучи посадовою особою, своїми умисними діями вчинила службове підроблення, яке спричинило тяжкі наслідки, а також вчинила розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем у великих розмірах.
Вид покарання (стягнення): На підставі ч. 1 ст. 70 КК України Стаховській Олені Олександрівні призначити покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим та остаточно до відбування призначити 5 (п'ять) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функцій строком на 3 (три ) роки та зі штрафом на користь держави в розмірі 5 100 (п’ять тисяч сто) гривень. Відповідно до ч.3 ст. 72 КК України покарання за вироком суду у вигляді штрафу в розмірі 5 100 (п’ять тисяч сто) гривень на користь держави, виконувати самостійно. На підставі ст. 75 КК України звільнити Стаховську Олену Олександрівну від призначеного основного покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням строком на 3 (три) роки, якщо протягом встановленого судом іспитового строку вона не вчинить нового злочину та виконає покладені на неї відповідно до ст. 76 КК України обов'язки: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти цим органам про зміну місця проживання, періодично з'являтися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої інспекції.
Дата судового рішення: 2012-12-29
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.