Коломієць Людмила Русланівна

0

Місце роботи: Козятинська районна державна адміністрація Вінницької області
Посада: начальник відділу у справах ciм'ї та молоді
Склад корупційного правопорушення: Одержання хабара службовою особою, яка займає відповідальне становище; шахрайство – заволодіння чужим майном шляхом обману.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити Коломієць Л.Р. 5 (п?ять) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, строком на 2 (два) роки без конфіскації майна. Позбавити засуджену Коломієць Людмилу Русланівну 6 категорії 11 рангу державного службовця. На підставі ст. 75, 76 п. 3, 4 КК України звільнити Коломієць Л.Р. від відбування основного покарання, встановивши їй іспитовий строк 2 (два) роки та покласти на неї зобов’язання повідомляти органи кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання, роботи, а також, періодично відмічатися в них.
Дата судового рішення: 2012-12-18
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.