Козовнік Віктор Олександрович

0

Місце роботи: Філія ВАТ «Комерційний банк «Надра» Донецького регіонального управління
Посада: Старший менеджер по роботі з фізичними особами відділення № 20
Склад корупційного правопорушення: Заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем; заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинено повторно; несанкціонована зміна інформації, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), вчинено особою, що має право доступу до неї; несанкціонована зміна інформації, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), в автоматизованих системах або комп'ютерних мережах або зберігатися на носіях такої інформації, вчинено повторно особою, що має право доступу до неї; службове підроблення, тобто внесення службовою особою в офіційні документи свідомо неправдивих відомістей; службовепідроблення, тобто внесення службовою особою в офіційні документи свідомо неправдивих відомістей, складання й видача свідомо неправильних документів, що заподіяло тяжкі наслідки; зловживання службовим становищем, тобто навмисне, з корисливих спонукань, використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що заподіяло тяжкі наслідки
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 ч. 1 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточне покарання Козовніку В.О. слід визначити у вигляді позбавлення волі строком на шість років з позбавленням права займати посади банківських службовців, пов'язані з обліком, зберіганням, керуванням і розпорядженням матеріальними цінностями, строком на три роки. Козовніка Віктора Олександровича по ст. 209 ч. 1 КК України виправдати.
Дата судового рішення: 2012-12-26
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.