Кисельов Андрій Юрійович

0

Місце роботи: 
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Пособництво в навмисному з корисливих спонукань зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, що заподіяло істотну шкоду державним інтересам у вигляді підриву авторитету державного органа
Вид покарання (стягнення): На підставі ст.75 КК України звільнити засудженого Кисельова Андрія Юрійовича від відбування основного призначеного покарання у вигляді обмеження волі, якщо він протягом ДВОХ років не вчинить нового злочину й виконає покладені судом обов'язки. У відповідності зі ст.76 КК України, зобов'язати засудженого Кисельова Андрія Юрійовича не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органа кримінально – виконавчої системи, повідомляти орган кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання або роботи, періодично бути в органі кримінально-виконавчої інспекції для реєстрації.
Дата судового рішення: 2012-09-05
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.