Кравцова Галина Іванівна

0

Місце роботи: Управління ветеринарної медицини в м. Кіровську
Посада: Головний лікар, державний інспектор ветеринарної медицини
Склад корупційного правопорушення: Навмисні дії, що виразилися в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, діючи у своїх особистих інтересах, всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди охоронюваним правам окремих громадян України, а також навмисні дії, що виразилися в службому підробленні, а саме підробці офіційних документів.
Вид покарання (стягнення): У відповідності зі ст. 75 КК України Кравцову Г.І. від відбування призначеного покарання звільнити з випробним терміном на 2 роки, поклавши на неї обов'язки відповідно до ч. 1 п.п. 2,3 ст. 76 КК України не виїжджати за межі України без дозволу кримінально-виконавчої інспекції й повідомляти про зміну місця проживання й роботи.
Дата судового рішення: 2012-12-24
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.