Юхимук Олексій Васильович

0

Місце роботи: Ковельський МВ УМВС України у Волинській області
Посада: старший дільничний інспектор
Склад корупційного правопорушення: Вимога передачі чужого майна з погрозою обмеження прав, свобод або законних інтересів потерпілих, повторно, за попередньою змовою групою осіб, з використанням свого службового становища; зловживання владою і службовим становищем, вчинені працівником правоохоронного органу, тобто умисному, з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах, або в інтересах третіх осіб, використання працівником правоохоронного органу влади і службового становища всупереч інтересам служби, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян та державним інтересам.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити Юхимуку Олексію Васильовичу остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк п’ять років, з позбавленням права обіймати в правоохоронних органах посади, пов'язані з виконанням повноважень представника влади, на строк три роки. Юхимука О.В. звільнити від покарання за ст. 366 ч.1 КК України у зв'язку з закінченням строків давності.Позбавити спеціального звання: Юхимука Олексія Васильовича – «капітан міліції».
Дата судового рішення: 2012-10-19
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.