Кусий Богдан Якимович

0

Місце роботи: Кобильська сільська рада
Посада: голова
Склад корупційного правопорушення: Перевищення службових повноважень, тобто умисного вчинення службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих їй прав чи повноважень, що спричинили тяжкі наслідки та складання та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.
Вид покарання (стягнення): На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначити Кусому Богдану Якимовичу остаточне покарання у виді позбавлення волі строком 3 (три) роки з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади строком на 1 рік. На підставі ст.75 КК України Кусого Богдана Якимовича від відбування основного покарання звільнити з випробуванням з іспитовим строком 1 (один) рік та з покладенням відповідно до ст.76 КК України обов`язків.
Дата судового рішення: 2012-07-18
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 365. Перевищення влади або службових повноважень

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.