Колесник Ірина Олександрівна

0

Місце роботи: 
Посада: фізична особа-підприємець
Склад корупційного правопорушення: Внесення посадовою особою в офіційні документи свідомо недостовірних відомостей; створення суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, вчинено повторно; підроблення документа видаваного й засвідчуваного підприємством, що звільняє від обов'язків або права,вчинено повторно по попередній змові групою осіб; використання свідомо підробленого документа.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 ч.1 КК України, застосувавши принцип поглинання менш суворого покарання, остаточно призначити покарання у вигляді позбавлення волі строком на 2 роки з позбавленням права займати посади пов'язані зі здійсненням адміністративно-господарських функцій строком на 2 роки. На підставі ст. 75, 76 КК України від відбування покарання звільнити з випробуванням, установивши випробний термін в 1 рік, поставивши в обов'язок періодично з'являтися на реєстрацію, повідомляти про зміну місця проживання й роботи.
Дата судового рішення: 2012-11-12
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.