Лагомін Артур Анатолійович

0

Місце роботи: Прокуратура Жовтневого району м. Луганська
Посада: старший слідчий
Склад корупційного правопорушення: Заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто шахрайство; умисне, з корисливих мотивів використання працівником правоохоронного органу влади всупереч інтересам служби, що заподіяло істотну шкоду державним інтересам, тобто зловживання владою.
Вид покарання (стягнення): На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворо покарання більш суворим покаранням, остаточно визначити покарання у вигляді 5 (п'яти) років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 2 роки, без конфіскації майна у відповідності зі ст .77 КК України. На підставі ст.75 КК України звільнити засудженого Лагоміна Артура Анатолійовича від відбування призначеного покарання, якщо він протягом іспитового строку 1 (одного) року не вчинить нового злочину
Дата судового рішення: 2012-09-26
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.