Бугаєва Наталія Володимирівна

0

Місце роботи: Державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина №4»
Посада: завідуюча неврологічним відділенням
Склад корупційного правопорушення: Умисне, в інтересах третіх осіб, використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що завдало істотну шкоду державним інтересам, інтересам юридичної особи; внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей; незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин в інших особистих інтересах
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити покарання у виді штрафу в розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1 700 грн. з позбавленням права займати посади пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов’язками строком на один рік.
Дата судового рішення: 2012-11-02
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.