Марченко Анатолій Володимирович

0

Місце роботи: 
Посада: фізична особа-підприємець
Склад корупційного правопорушення: Підбурювання на давання хабара.
Вид покарання (стягнення): Марченко Анатолія Володимировича визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.27, ч.2 ст.369 КК України та призначити йому покарання у виді –штрафу в дохід держави в розмірі –400 неоподаткованих мінімумів доходів громадян –6800 гривень в дохід держави.
Дата судового рішення: 2012-09-25
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.