Демчук Олена Федорівна

0

Місце роботи: 
Посада: фізична особа-підприємець
Склад корупційного правопорушення: Грубе порушення законодавства про працю; грубе порушення законодавства про працю щодо неповнолітньої; службове підроблення, тобто внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом повного складання призначених покарань, остаточно Демчук О.Ф. визначити покарання у виді штрафу у розмірі 3050 ( три тисячі п’ятдесят ) гривень з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно –розпорядчих та адміністративно –господарських і повноважень на строк три роки
Дата судового рішення: 2012-09-20
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.