Гавриленко Владислав Юрійович

0

Місце роботи: СООО «Укрпромсервіс»
Посада: Директор
Склад корупційного правопорушення: Навмисне ухиляння від сплати податків, що входять у систему оподатковування й уведених у встановленому законом порядку, вчинені посадовою особою підприємства, що привело до фактичного ненадходження в бюджет держави коштів в особливо великих розмірах; службове підроблення , тобто, внесення службовою особою в офіційні документи свідомо неправдивих відомістей, а також складання й видача свідомо неправильних документів.
Вид покарання (стягнення): Відповідно до ч.1 ст. 70 КК України призначити покарання шляхом повного поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно до відбування визначити покарання у вигляді 3 (трьох) років обмеження волі з позбавленням права займати посади пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських повноважень на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності строком на два роки. У відповідності зі ст. 75 КК України звільнити Гавриленко Владислава Юрійовича від відбування основного призначеного покарання у вигляді обмеження волі, якщо він протягом 2 (двох) років випробного терміну не вчинить нового злочину, і виконає покладені на нього обов'язки.
Дата судового рішення: 2012-08-20
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.