Ільницький Володимир Сергійович

0

Місце роботи: 
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Підбурювання до давання хабара, вчинене повторно та шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно.
Вид покарання (стягнення): На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі із штрафом в розмірі 8500 (вісім тисяч п’ятсот) гривень, 00 копійок без конфіскації майна. На підставі ст.75 КК України засудженого Ільницького Володимира Сергійовича звільнити від відбування призначеного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, якщо він протягом трьохрічного іспитового строку не вчинить нового злочину.
Дата судового рішення: 2012-03-26
Номер судового рішення: 1-34/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 369. Давання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.