Мельник Раїса Гарифівна

0

Місце роботи: ЖБК «Індикатор-12»
Посада: головний бухгалтер
Склад корупційного правопорушення: Зловживання повноваженнями тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використовуючи всупереч інтересів юридичної особи приватного права службовою особою такої юридичної особи повноважень, що завдало істотної шкоди та складання та внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, кваліфіковані вірно.
Вид покарання (стягнення): Відповідно до положень ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити Мельник Раїсі Гарифівні покарання у виді штрафу в розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8500 гривень з позбавленням права обіймати посади пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функції строком на 2 роки. На підставі ст.1 п. «в»Закону України «Про амністію у 2011 році»від 08.07.2011 року звільнити Мельник Раїсу Гарифівну від відбування призначеного судом покарання.
Дата судового рішення: 2012-04-06
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364-1. Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.