Яцун (Шахаєва) Лариса Миколаївна

0

Місце роботи: Новокаховська ОДПІ
Посада: старший державний податковий ревізор- інспектор відділу контрольно-перевірочної роботи
Склад корупційного правопорушення: Службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також видача завідомо неправдивих документів; службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 ч.1 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначити Яцун (Шахаєвій) Ларисі Миколаївні остаточне покарання – три роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної податкової служби України на строк один рік без застосування штрафу. На підставі ст. 1 с п. «в», ст. 6 Закону України “Про амністію“ від 08.07.2011 року звільнити Яцун (Шахаєву) Ларису Миколаївну від основного покарання у виді позбавлення волі.
Дата судового рішення: 2012-01-15
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 367. Службова недбалість

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.