Ахтемов Ельдар Асанович

0

Місце роботи: Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Салгир»
Посада: Директор
Склад корупційного правопорушення: Присвоєння чужого майна шляхом зловживання посадовою особою своїм службовим становищем, вчинено по попередній змові групою осіб і внесення в офіційні документи свідомо неправдивих відомістей і видача посадовою особою свідомо неправильних офіційних документів.
Вид покарання (стягнення): У відповідності зі статтею 75 Кримінального кодексу України, звільнити Ахтемова Ельдара Асановича від відбування призначеного покарання у вигляді 3 (трьох) років обмеження волі з випробуванням і встановити йому випробний термін тривалістю 1 (один) рік.
Дата судового рішення: 2012-05-29
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.