Шевченко Олена Іванівна

0

Місце роботи: Костуватська сільська рада
Посада: голова
Склад корупційного правопорушення: Службове підроблення, тобто складання та видача службовою особою завідомо неправдивих документів; та за ч.2 ст.191 КК України- заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.Таким чином, Шевченко О.І. зловживаючи своїм службовим станновищем, шляхом вчинення тотожних злочинних дій які охоплювались її єдиним умислом, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 6656 грн., які витратила на власні потреби, чим заподіяла інтересам держави матеріальні збитки на суму 6656 грн.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 КК України остаточно призначити покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим – 3 (роки) роки обмеження волі з позбавленням права обійматипевні посади чи діяльністю пов'язану з виконавчо-розпорядчими функціями. У відповідності зі ст. 75 КК України звільнити засуджену Шевченко О.І. від відбування назначеного покарання , якщо вона на протязі 1 (одного) року не здійснить нового злочину; та також згідно 76 КК України – не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої інспекції.
Дата судового рішення: 2012-06-19
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.