Корнійчук Петро Сергійович

0

Місце роботи: Криничанський районний військовий комісаріат Дніпропетровської області
Посада: фахівець 1 категорії
Склад корупційного правопорушення: Одержання службовою особою в якому-небудь виді хабара за виконання або невиконання в інтересах того, хто дає хабар, або в інтересах третіх осіб яких-небудь дій з використанням наданої влади або службового становища, вчинено по попередній змові групою осіб, і замах на одержання службовою особою в якому-небудь виді хабара за виконання або невиконання в інтересах того, хто дає хабар, або в інтересах третіх осіб яких-небудь дій з використанням наданої влади або службового становища, вчинено по попередній змові групою осіб.
Вид покарання (стягнення): Ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ призначити покарання на підставі ст. 75 КК України звільнити від відбування основного покарання з випробувальним строком 1 рік та покласти обовязки, передбачені п. 2 ч.1 ст.76 КК України.
Дата судового рішення: 2012-04-03
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.