Найдюк Ростислав Антонович

0

Місце роботи: ПМП «Ніна»
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Умисними діями, направленими на ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненими службовою особою підприємства, що призвели до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів у особливо великих розмірах, підсудний Найдюк Р. А. вчинив злочин, передбачений ч.3 ст. 212 КК України. Крім того, своїми умисними діями, спрямованими на складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинили тяжкі наслідки, підсудний Найдюк Р. А. вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 366 КК України.
Вид покарання (стягнення): На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю вчинених злочинів, шляхом часткового складання призначених покарань, остаточно Найдюку Ростиславу Антоновичу призначити покарання у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки із позбавленням права займатись підприємницькою діяльністю строком на 3 (три) роки, з конфіскацією всього належного йому майна в дохід держави, та сплатою штрафу в розмірі 20 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 340 000 грн. (триста сорок тисяч гривень). На підставі ст. 75 КК України звільнити засудженого Найдюка Ростислава Антоновича від відбування призначеного за даним вироком покарання у виді позбавлення волі, якщо він протягом іспитового строку, терміном 2 (два) роки, не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього, згідно ст. 76 КК України обов’язки: повідомляти органи кримінально – виконавчої інспекції про зміну місця проживання; періодично з’являтись для реєстрації в ці органи.
Дата судового рішення: 2012-05-07
Номер судового рішення: 0308/814/2012
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.