Трусков Сергій Олексійович

0

Місце роботи: ПП «Спецстанкострой»
Посада: Директор
Склад корупційного правопорушення: Вчинив навмисні дії, що виразилися в здійсненні в складі організованої групи фіктивного підприємництва, тобто створенні суб’єктів підприємницької діяльності ( юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, вчинені повторно, а також підсудний вчинив навмисні дії, які виразилися в співучасті й здійсненні в складі організованої групи зловживання повноваженнями, тобто навмисного, з метою одержання неправомірної вигоди для себе й інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми посадовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо це заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам. Крім того, підсудний вчинив навмисні дії, що виразилися в співучасті в здійсненні в складі організованої групи службового підроблення, а саме у внесенні посадовою особою в офіційні документи завідомо неправдивих відомістей, а також складанні й видачі завідомо неправдивих документів, що завдало істотної шкоди інтересам держави.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст.70 КК України по сукупності злочинів шляхом часткового додавання призначених покарань остаточно Трускову Сергію Олексійовичу визначити покарання –штрафу дохід в держави в сумі 17000грн. з позбавленням права займати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обов'язків строком на два роки.
Дата судового рішення: 2012-04-03
Номер судового рішення: 1-436/21/12
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.