Форостяна Наталія Вікторівна

0

Місце роботи: 11 Гарнізонний будинок офіцерів
Посада: головний бухгалтер
Склад корупційного правопорушення: Заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно; службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене повторно.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим кінцево призначити покарання Форостян Наталії Вікторівни 3 роки позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади чи займатися певною діяльністю пов’язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарчих обов’язків строком на 1 рік. На підставі ст. 75 КК України звільнити Форостян Наталію Вікторівну від відбування основного покарання з випробуванням з іспитовим строком 1 рік. На підставі ст. 76 КК України зобов’язати Форостян Наталію Вікторівну не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально –виконавчої інспекції; повідомляти кримінально –виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи або навчання.
Дата судового рішення: 2012-11-08
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.