Яцишен Микола Іванович

0

Місце роботи: ПП «Магніт»
Посада: заступник директора по кадровій роботі
Склад корупційного правопорушення: Будучи службовою особою юридичної особи приватного права, одержав неправомірну вигоду за вчинення дій з використанням наданих йому повноважень в інтересах того, хто передає чи надає таку вигоду тв вчинив службове підроблення, а саме склав та видав завідомо неправдивий офіційний документ довідку про доходи з липня по грудень 2011 року Тхору Б.М
Вид покарання (стягнення): Згідно ст. 70 ч.1 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити 85000 (вісімдесят п’ять тисяч) грн. штрафу з позбавленням права обіймати керівні посади та посади пов’язані з матеріальною відповідальністю строком на 1 (один) рік.
Дата судового рішення: 2012-06-07
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368-3. Комерційний підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.