Іванов Володимир Володимирович

0

Місце роботи: сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Господар 1»
Посада: голова
Склад корупційного правопорушення: Перебуваючи на посаді голови сільськогосподарського обслуговуючої о кооперативу «Господар 1»с. Попудня Монастирищенського району, відповідно до протоколу зборів засновників від 29.08.2009 року, являючись службовою особою із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій відповідно до п.п.15, 16 статуту СОК «Господар 1», 10.12.2009 року в своєму домоволодінні в с. Попудня по вул. Липківського, 11, діючи умисно, незаконно, розуміючи що вчиняє службове підроблення, з метою незаконного отримання кредиту, склав шляхом заповнення, проставлення власного підпису та відтиску печатки СОК «Господар 1»на бланку типової форми довідки про доходи, завідомо неправдивий документ – довідку про доходи на своє ім.'я, в якій зазначив, що ним протягом червня-листопада 2009 року отримано кошти в розмірі 15 тисяч гривень в якості заробітної плати голови СОК «Господар 1». В дійсності Іванов В.В. заробітної плати в СОК «Господар 1»не отримував.
Вид покарання (стягнення): Звільнити Іванова Володимира Володимировича, 18.05.1964 р.н.у уродженець с. Білозірне Новгородківського району Кіровоградської області, гр. України, українець від кримінальної відповідальності внаслідок акту амністії.
Дата судового рішення: 2011-12-07
Номер судового рішення: 1-125/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.