Пантелейчук Оксана Сергіївна

0

Місце роботи: Глухівський Національний педагогічний університет ім.О. Довженка
Посада: асистент кафедри історії
Склад корупційного правопорушення: Одержання службовою особою хабара, вчинене повторно, поєднане з вимаганням хабара та за ст.15 ч.2 ст.368 ч.2 КК України (в редакції, яка діяла станом на 20.04.2011), як закінчений замах на одержання службовою особою хабара, вчинений повторно, поєднаний з вимаганням хабара.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 ч. 1 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити Пантелейчук О.С. покарання у вигляді 5 (п’яти) років позбавлення волі з позбавленням права займатись викладацькою діяльністю, яка пов’язана з прийманням заліків та екзаменів строком на 1 рік і 6 місяців. Відповідно до ст. 75 КК України звільнити Пантелейчук О.С. від відбування призначеного основного покарання з випробуванням, протягом іспитового строку 1 (один) рік.
Дата судового рішення: 2012-03-16
Номер судового рішення: 1 -48/2012
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.