Оводов В'ячеслав В'ячеславович

0

Місце роботи: ПП «Арсенал-77»
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Зловживання повноваженнями, тобто навмисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе або інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що заподіяло тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам юридичної особи; службове підроблення, тобто складання посадовою особою завідомо неправдивихдокументів, що спричинило тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити Оводову В'ячеславу В'ячеславовичу покарання у вигляді 2 (двох) років позбавлення волі, з позбавленням права займати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими й адміністративно-господарськими функціями строком на 1 (один) рік. У відповідності зі ст. 75 КК України, звільнити Оводова В'ячеслава В'ячеславовича від відбування призначеного покарання з випробуванням строком на 1 (один) рік.
Дата судового рішення: 2012-03-15
Номер судового рішення: 1522/2379/2012
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.