Дьяков Вадим Іванович

0

Місце роботи: ТОВ «Обрій»
Посада: Директор
Склад корупційного правопорушення: Зловживання службовим становищем, тобто навмисне, в інтересах третіх осіб і особистих інтересах використання посадовою особою службового становища всупереч інтересам служби, яке спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам юридичної особи й невиконання судового рішення, тобто навмисне невиконання посадовою особою рішень суду, що вступили в законну силу, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом інтересам юридичної особи.
Вид покарання (стягнення): У відповідності зі ст. 70 КК України остаточну міру покарання Дьякову В.І. визначити шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим і остаточно Дьякову В.І. до відбуття визначити: 3(три) роки позбавлення волі в кримінально – виконавчій установі.У відповідності зі ст. 75 КК України Дьякова В.І. від призначеного покарання звільнити з випробним терміном 1 (один) рік.
Дата судового рішення: 2011-10-27
Номер судового рішення: 1-317/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.