Конобрицький Олександр Іванович

0

Місце роботи: ТОВ «НВФ «Укрбудтехнології»
Посада: заступник директора з виробництва
Склад корупційного правопорушення: Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем; Службове підроблення.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 75 КК України звільнити Конобрицького Олександра Івановича від відбуття призначеного основного покарання з випробуванням на 1 (один) рік, якщо він протягом визначеного судом іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки. На підставі ст.76 КК України, зобов’язати засудженого не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально виконавчої інспекції.
Дата судового рішення: 2014-02-11
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Частина друга статті 191 Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.