Орловська Марина Михайлівна

0

Місце роботи: КФ НП « СП Юстиція»
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Орловська М.М. будучи директором КФ НП « СП Юстиція» одержала хабар у значному розмірі та вчинила складання, видачу завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей,
Вид покарання (стягнення): покарання у вигляді 5 (п'яти) років позбавлення волі з позбавленням права займати посади пов'язані з керівництвом підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, які займаються реалізацією майна за судовими рішеннями строком на 3 (три) року, із звільненням від призначеного основного покарання з випробним терміном на період звільнення від роботи у зв'язку з вагітністю, родами й до досягнення дитиною семирічного віку.
Дата судового рішення: 2011-07-20
Номер судового рішення: 1-217/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.