Бурак Володимир Олегович

0

Місце роботи: На час вчинення злочину: старший державний інспектор відділу охорони водних живих ресурсів та оперативної роботи Головного державного управління рибоохорони та регулювання рибальства у Тернопільській області
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Одержання службовою особою хабара за виконання в інтересах того, хто дає хабар, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища та внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (службове підроблення).
Вид покарання (стягнення): За ч.1 ст.368 КК України – у виді штрафу в дохід держави в розмірі 11000 (одинадцять тисяч) гривень із позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах на строк 2 (два) роки; за ч. 1 ст.366 КК України-у виді 2 (двох) років обмеження волі із позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах на строк 1 (один) рік 6 (шість) місяців. У відповідності до ч.1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно Бураку В.О. призначити покарання у виді 2 (двох) років обмеження волі із позбавленням права обіймати посади обіймати посади в правоохоронних органах на строк 2 (два) роки. Відповідно до ст.75 КК України звільнити Бурака В.О. від відбування основного покарання у виді обмеження волі, з випробуванням із встановленням іспитового строку тривалістю 2 (два) роки.Бурака Володимира Олеговича визнати невинним у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.364 КК України та виправдати за відсутністю в його діях складу даного злочину.
Дата судового рішення: 2011-11-02
Номер судового рішення: 1-504/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.