Шеститко Володимир Михайлович

0

Місце роботи: КРП «ППВКХ м. Джанкоя»
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Шеститко В.М., будучи директором КРП «ППВКХ м. Джанкоя», тобто посадовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими й адміністративно-господарськими повноваженнями, маючи можливість частково погасити заборгованість по заробітній платі за лютий-березень-квітень 2011 року, навмисне не виплатив заробітну плату більш ніж за 1 місяць працівникам КРП «ППВКХ м. Джанкоя» у сумі 679591,62 грн., використовуючи грошові кошти, що надходили на банківський розрахунковий, кошти на інші потреби підприємства. Крім того, використовуючи свої службове становище з метою вкриття інформації про заборгованість по заробітній платі на підприємстві, дав вказівки підлеглим співробітникам внести у звіт по праці до органів статистики завідомо неправдиві дані про те, що підприємство не мало заборгованості по заробітній платі.
Вид покарання (стягнення): кримінальне покарання: за ст. 175 ч.1 КК України, у вигляді 1 року 6 місяців позбавлення волі, з позбавленням права займати організаційно-розпорядчі й адміністративно-господарські посади строком на 2 роки; за ст. 366 ч.1 КК України, у вигляді 3 років обмеження волі, з позбавленням права займати організаційно-розпорядчі і адміністративно-господарські посади строком на 3 року. Остаточне покарання у вигляді 5 років 1 місяця позбавлення волі з позбавленням його права займати організаційно-розпорядчі й адміністративно-господарські посади строком на 3 роки.
Дата судового рішення: 2011-09-05
Номер судового рішення: 1-459/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.