Невмержицький Василь Володимирович

0

Місце роботи: Нагорянське лісництво ДП «Словечанський лісгосп»
Посада: майстер лісу
Склад корупційного правопорушення: Невмержицький В.В. зловживаючи своїм службовим становищем та діючи з корисливих мотивів, в приміщенні Нагорянського лісництва с. Нагоряни, Овруцького району, склав завідомо для нього неправдиві офіційні документи: акт приймання-передачі виконаних робіт від 08.04.2011 року, та трудову угоду № 57 від 01.04.2011 року, щодо проведення тимчасовим працівником Левківським В.І. лісокультурних робіт по посадці лісу у кварталі 69 виділу 3,20 площею 4,9 га., та акт приймання-передачі виконаних робіт від 15.04.2011 року, та трудову угоду № 63 від 08.04.2011 року, щодо проведення тимчасовим працівником Левківським В.І. лісокультурних робіт по посадці лісу у кварталі 69 виділу 20,3 площею 4,9 га. Нагорянського лісництва, при цьому власноручно у завідомо для нього неправдивих офіційних документах, розписався за останню, знаючи та усвідомлюючи при цьому те, що фактично дані роботи на його особисте прохання було не в повному об’ємі виконано учнями Можарівської ЗОШ I-III ступенів с. Можари.
Вид покарання (стягнення): За ст. 191 ч.3 КК України з застосуванням ст.69 КК України у виді штрафу 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян в сумі 850 гривен без позбавлення права обіймати певні посади; за ст. 366 ч.1 КК України з застосуванням ст. 69 КК України у виді штрафу 30 неоподаткованих мінімумів доходів громадян в сумі 510 гривень без позбавлення права обіймати певні посади. На підставі ст. 70 ч.1 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити засудженому Невмержицькому В.В. покарання у виді штрафу 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян в сумі 850 гривень без позбавлення права обіймати певні посади.
Дата судового рішення: 2011-07-08
Номер судового рішення: 1-168/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.