Клюбченко Інна Володимирівна

0

Місце роботи: Казанківська районна державна адміністрація Миколаївської області
Посада: начальник господарчої групи відділу освіти
Склад корупційного правопорушення: Привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем таслужбове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Вид покарання (стягнення): На підставі положень ст.75 КК України засуджену Клюбченко І.В. звільнити від відбування призначеного покарання, якщо вона протягом іспитового строку тривалістю один рік не вчинить нового злочину і виконає обов’язки, передбачені п.2 і п.3 ч.1 ст.76 КК України, що на неї покладаються, а саме: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання.
Дата судового рішення: 2015-04-16
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.