Постольник Олег Олександрович

0

Місце роботи: ТОВ «Актив Трейд Компані»
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми. Службове підроблення.
Вид покарання (стягнення): На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити остаточне покарання у вигляді позбавлення волі на строк 9 років з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно — розпорядчих та адміністративно — господарських функцій на строк 3 роки, зі штрафом в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8 500 грн.) з конфіскацією всього майна, яке є власністю засудженого, з відбуванням покарання в кримінально — виконавчій установі.
Дата судового рішення: 2015-05-15
Номер судового рішення: 44207749
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364-1. Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.