Красільний Дмитро Володимирович

0

Місце роботи: ТОВ ВБК «Прогрес»
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Красільний Д.В. вчинив дії, що виразилися в умисному ухиленні від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, яка зобов'язана їх сплачувати, що спричинили фактичне ненадходження до бюджету держави коштів у великих розмірах. Також Красільний Дмитро Володимирович, будучи посадовою особою суб'єкта підприємницької діяльності, своїми умисними діями, що виразились у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, складанні та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, які спричинили тяжкі наслідки, вчинив службове підроблення та Красільний Дмитро Володимирович, будучи посадовою особою суб'єкта підприємницької діяльності, своїми умисними діями, що виразились у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, складанні та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, скоїв службове підроблення.
Вид покарання (стягнення): В силу ч.1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом часткового складення покарання остаточно призначити Красільному Дмитру Володимировичу покарання у виді 2(двох) років позбавлення волі, штрафу в розмірі 10 000(десять тисяч) гривень, з позбавленням права обіймати посади, пов’язані зі здійсненням на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форм власності організаційно –розпорядчих чи адміністративно –господарських функцій строком на 2(два) роки. Відповідно до ст. 72 КК України покарання у виді штрафу та додаткового покарання у виді позбавленням права обіймати посади, пов’язані зі здійсненням на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форм власності організаційно –розпорядчих чи адміністративно –господарських функцій складанню з іншими видами покарань не підлягають і виконуються самостійно. На підставі ст.ст. 75, 76 КК України звільнити Красільного Дмитра Володимировича від відбування призначеного покарання з іспитовим строком на 2(два) роки, зобов’язати повідомляти кримінально –виконавчу інспекцію про зміну місця проживання або роботи.
Дата судового рішення: 2013-02-01
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.