Загороднюк Роман Іванович

0

Місце роботи: військова частина А2613
Посада: заступник командира по тилові
Склад корупційного правопорушення: Загороднюк Р.І. будучи посадовою особою, вніс в офіційні документи свідомо неправдиві відомості; будучи військовим посадовою особою, вчинив розкрадання військового майна шляхом зловживання службовим становищем, повторно.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 КК України остаточно визначити Загороднюк Роману Івановичу покарання по сукупності злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим — 5 / п'ять/ років позбавлення волі з позбавленням права займати посади пов'язані з матеріальною відповідальністю, з управлінням і розпорядженням матеріальними цінностями строком на 2 роки. На підставі ст. 75 КК України Загороднюк Романа Івановича від відбування основного покарання звільнити з випробуванням, установивши йому випробний термін 2 / два / роки.
Дата судового рішення: 2012-12-27
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Частина друга статті 410 Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.