Тимченко Роман Михайлович

0

Місце роботи: 
Посада: молодший інспектор 2-ї категорії відділу режиму і охорони слідчого ізолятора у зміну № 3.
Склад корупційного правопорушення: Зловживання своїм службовим становищем, умисне, з корисливих мотивів використання службового становища всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам, вчиненого працівником правоохоронного органу; та одержання службовою особою хабара за виконання в інтересах третьої особи дій з використанням її службового становища.
Вид покарання (стягнення): На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим засудженому Тимченку Роману Михайловичу остаточно призначити покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п’ять) років з позбавленням на 3 (три) роки права обіймати посади в правоохоронних органах і органах Державної пенітенціарної служби України та з позбавленням відповідно до ст. 54 КК України спеціального звання –молодший сержант внутрішньої служби. Відповідно до ст. 75 КК України звільнити засудженого Тимченка Романа Михайловича від відбування основного покарання з випробуванням з іспитовим строком 3 (три) роки. Згідно зі ст. 76 КК України покласти на засудженого Тимченка Романа Михайловича обов’язки: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально –виконавчої інспекції; повідомляти кримінально –виконавчу інспекцію про зміну місця проживання і роботи; періодично з’являтися для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції.Тимченка Романа Михайловича за ч. 2 ст. 307 КК України виправдати на підставі п. 2 ст. 6 КПК України за відсутністю в його діянні складу злочин.
Дата судового рішення: 2012-08-13
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.