Борківський Олександр Вікторович

0

Місце роботи: ППФ «ЛЕС»
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Зловживання повноваженнями, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для підпорядкованого підприємства, використанні всупереч інтересам юридичної особи приватного права своїх повноважень, що заподіяло істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам; та в умисному невиконанні службовою особою рішень і постанов суду, які набрали законної сили.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 ч.1 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання у вигляді штрафу в розмірі семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить –12750 (дванадцять тисяч сімсот п’ятдесят) грн., без позбавлення права займатися господарською-підприємницькою діяльністю та займати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків
Дата судового рішення: 2012-11-06
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.