Векслер Олександр Іоанович

0

Місце роботи: ПП «Росток Будтранс»
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Умисне ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених в установленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства з приватною форми власності , яке призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах; службове підроблення, тобто вніс ,будучи службовою особою до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів, якщо воно спричинило тяжкі наслідки
Вид покарання (стягнення): На підставі ст.70 КК України по сукупності злочинів,шляхом поглинання більш суворим покаранням менш суворе і остаточно призначити йому покарання у вигляді 5 /п'"яти/ років позбавлення волі без конфіскації майна, з позбавленням на 3 роки права обіймати посади, пов"язані з веденням бухгалтерського та податкового обліків, з нарахуванням та сплатою податків до державного бюджету. На підставі ст.75 КК Украіни звільнити засудженого від основного покарання з випробуванням, іспитовий строк призначити терміном 3 роки, забов”язати його під час випробування не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої системи; повідомляти органи КВІ про зміну місця проживання, роботи.
Дата судового рішення: 2012-10-18
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.