Дручик Василь Іванович

0

Місце роботи: Ратнівське територіальне відокремлене безбалансове відділення № 10002/070 філії –Волинського обласного управління відкритого акціонерного товариства «Державний ощадний банк України»
Посада: керуючий
Склад корупційного правопорушення: Зловживання службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби , що спричинило тяжкі наслідки; складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей;
Вид покарання (стягнення): На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом повного складання призначених покарань остаточно призначити засудженому Дручику В.І. покарання у виді позбавлення волі на строк 4 ( чотири ) роки з позбавленням права виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно- господарських функцій строком на 3 (три ) роки та звернення штрафу у розмірі 15000 ( п’ятнадцять тисяч ) гривень до самостійного виконання . На підставі ст.ст.75, 76 КК України Дручика В.І. звільнити від відбування покарання у виді позбавлення волі, якщо він протягом трьох років не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов’язки : повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи, періодично з’являтися для реєстрації в кримінально-виконавчу інспекцію.
Дата судового рішення: 2012-11-05
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.