Амельянчик Елла Валеріївна

0

Місце роботи: Відділ з контролю за будівництвом об'єктів Східного та Західного регіонів територіального управління з контролю за будівництвом об'єктів м. Харкова Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Харківській області
Посада: начальник відділу
Склад корупційного правопорушення: Підбурювання до замаху на дачу хабара; підбурювання до замаху на дачу хабара, вчинене повторно; зловживання впливом, тобто одержання неправомірної вигоди за пропозицію здійснити вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави.
Вид покарання (стягнення): В силу ст.70 КК України остаточно визначити покарання за їх сукупністю шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим 3 (три) роки позбавлення волі із стягненням штрафу в дохід держави у вигляді 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 8500 гривень, без конфіскації майна, яке їй належить на праві особистої власності. Відповідно до ст.75 КК України Амельянчик Е.В. від призначеного покарання звільнити з іспитовим терміном один рік.
Дата судового рішення: 2012-07-25
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 369-2. Зловживання впливом

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.