Малихін Євген Васильович

0

Місце роботи: ПП «Алессандро»
Посада: Директор
Склад корупційного правопорушення: Використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що заподіяло тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків юридичній особі, а також службове підроблення, тобто складання та видача завідомо неправдивого офіційного документа , що спричинило тяжкі наслідки
Вид покарання (стягнення): На підставі ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим Малихіну Євгену Васильовичу остаточно визначити покарання у вигляді -3 / трьох / років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з адміністративно-господарськими та організаційно-рапорядітельнимі функціями строком на 01 (один) рік. На підставі ст.75 КК України звільнити засудженого Малихіна Євгена Васильовича від відбуття основного призначеного покарання у вигляді 3 / трьох / років позбавлення волі з випробуванням на 1 / один / рік, якщо протягом випробувального терміну він не вчинить нового злочину
Дата судового рішення: 2012-08-03
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.