Вихрик Ольга Миколаївна

0

Місце роботи: Старорафалівського сільська рада Володимирецького району Рівненської області
Посада: голова.
Склад корупційного правопорушення: Зловживання службовим становищем в інтересах третіх осіб, використання службовою особою влади всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди державним та громадським інтересам у вигляді підриву авторитету органів місцевого самоврядування та службове підроблення.
Вид покарання (стягнення): На підстав ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити Вихрик О.М. остаточне покарання за сукупністю злочинів у вигляді штрафу в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1700 (одна тисяча сімсот) грн.т Звільнити Вихрик Ольгу Миколаївну від призначеного покарання на підставі ст.1 п.ґ) Закону України «Про амністію в 2011 році»від 08.07.2011 року.
Дата судового рішення: 2012-06-07
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.