Іващенко Валерій Володимирович

0

Місце роботи: Міністерство оборони України
Посада: перший заступник Міністра оборони України
Склад корупційного правопорушення: Вчинення пособництва у перевищенні службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки та за ч.2 ст.364 КК України, як зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): На підставі ч.1 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим покаранням призначити Іващенку Валерію Володимировичу остаточне покарання у виді 5 (п’яти) років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно – господарських обов’язків на установах, підприємствах, організаціях всіх форм власності строком на 3 (три) роки, та з позбавленням 2-го рангу державного службовця. Відповідно до вимог ст. 72 КК України зарахувати в строк відбуття покарання засудженим Іващенком В.В. строк його попереднього ув’язнення, починаючи з 21.08.2010.
Дата судового рішення: 2012-04-12
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 365. Перевищення влади або службових повноважень

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.