Іванова Світлана Миколаївна

0

Місце роботи: Територіальне відособлене безбалансове відділення № 10015/0414 філії – Одеського обласного управління ВАТ «Державний ощадний банк України»
Посада: контролер-касир
Склад корупційного правопорушення: Присвоєння коштів шляхом зловживання посадовою особою своїм службовим становищем, внесення посадовою особою в офіційні документи свідомо неправдивих відомостей, а так само в присвоєнні коштів шляхом зловживання посадовою особою своїм службовим становищем, вчинено повторно.
Вид покарання (стягнення): У відповідності зі ст. 70 КК України визначити остаточне покарання шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посаду контролера-касира строком на 2 роки. На підставі ст. 75 КК України звільнити Іванову Світлану Миколаївну від відбування призначеного покарання з випробуванням строком на 3 роки.
Дата судового рішення: 2012-03-05
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.