Потебенько Андрій Сергійович

0

Місце роботи: ПП «Весна"
Посада: директор.
Склад корупційного правопорушення: Умисне ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненне службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб; складання та видача службовою особою завідомо неправдивих документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст.70 КК України, шляхом повного складання призначених покарань, засудженому Потебенько Андрію Сергійовичу визначити остаточне покарання у вигляді штрафу в розмірі 429 250 ( чотиристо двадцять дев»ять тисяч двісті п»ятдесять ) гривень з позбавленням права обіймати посади, пов»язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності строком на 2 (два) роки з конфіскацією майна.
Дата судового рішення: 2012-06-20
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.