Мар’янова Людмила Олександрівна

0

Місце роботи: ТОВ «Славіо-Фарм»
Посада: завідуюча.
Склад корупційного правопорушення: Незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів з метою збуту, незаконний збут наркотичних засобів; незаконне придбання та зберігання прекурсорів з метою збуту; незаконне придбання та зберігання з метою збуту сильнодіючих лікарських засобів; зловживання службовою особою своїм службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів, використання службового становища всупереч інтересам служби.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст.70 КК України Мар’яновій Л.О. за сукупність злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити остаточне покарання у виді 4-х (чотирьох) років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, строком на 2 (два) роки, зі штрафом в сумі двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (4250грн.). На підставі ст.75, КК України звільнити Мар’янову Л.О. від відбування покарання у виді позбавлення волі, якщо вона протягом 1-го (одного) року не вчинить нового злочину
Дата судового рішення: 2012-04-09
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.