Пархоменко Федір Петрович

0

Місце роботи: ПП "Едельвейс-Ярославець"
Посада: директор.
Склад корупційного правопорушення: Безпідставно, умисно не виплачував заробітну плату потерпілому Мусієнку М.Г. більш як за один місяць, а також будучи службовою особою, розтратив чуже майно шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Вид покарання (стягнення): Відповідно до ст. 70 ч. 1 КК України остаточно за сукупністю злочинів Пархоменку Федору Петровичу визначити покарання у виді двох років обмеження волі без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.На підставі ст. 75 КК України Пархоменка Федора Петровича звільнити від відбування призначеного покарання у виді двох років обмеження волі, якщо він протягом іспитового строку в один рік не вчинить нового злочину
Дата судового рішення: 2012-06-08
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Частина друга статті 191 Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.