Тітенко Анатолій Васильович

0

Місце роботи: Хорольське комунальне підприємство «Комунсервіс»
Посада: в.о. директора.
Склад корупційного правопорушення: Своїми умисними діями, які виразились у неповідомленні особою безпосереднього керівника у випадках, передбачених законом, про наявність конфлікту інтересів, а також у невжитті передбачених законом заходів посадовою чи службовою особою юридичної особи у разі виявлення корупційного правопорушення, директор ХКП «Комунсервіс» Тітенко Анатолій Васильович вчинив адміністративні корупційні правопорушення
Вид покарання (стягнення): Адміністративний штраф на прибуток держави в сумі 1020 грн
Дата судового рішення: 2012-03-19
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-7. Порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.