Супрун Анатолій Павлович

0

Місце роботи: Комунальне підприємство «Зеленбуд»Чернігівської міської ради
Посада: начальник.
Склад корупційного правопорушення: Умисні дії, що виразились у заволодінні чужим майном, що належить КП «Зеленбуд»Чернігівської міської ради, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно.
Вид покарання (стягнення): Відповідно до ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити Супруну А.П. покарання у вигляді штрафу в розмірі 2 500 грн.
Дата судового рішення: 2012-04-13
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.